ชิมช้อปใช้ พบกลโกงกระเป๋า 2 หวังได้เงินคืน คลังรู้ไต๋เร่งเช็กบิล!

ชิมช้อปใช้ พบกลโกงกระเป๋า 2 หวังได้เงินคืน คลังรู้ไต๋เร่งเช็กบิล!

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า จากกรณีที่มีกลุ่มประชาชนบางส่วนใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้กระเป๋า 2 ผิดปกติ หรือโกง โดยกระทำในลักษณะด้วยซื้อซ้ำสินค้ากลุ่มเดียวกันต่อเนื่องกันวันละ 30,000-50,000 บาท เพื่อขอรับเงินคืน (Cash Back) 15-20% จากรัฐบาลนั้น

ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยมีกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายที่น่าสงสัยอยู่แล้ว หากพบว่ามีการใช้จ่ายที่ผิดปกติจะพิจารณาการให้เงินคืน (Cash Back) ทันที และถ้าตรวจพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้รางวัลไปจะต้องนำส่งคืนด้วยตามเงื่อนไขการรับรางวัล

ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้กระเป๋า 2 เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่รัฐได้กำหนดไว้นั้น แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน (Cash Back) 15-20% แหล่งข่าวกระทรวงการคลังระบุว่า ต้องรอการตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวด 15 วัน ก่อนที่จะได้เงินคืนในวันที่ 16 เป็นต้นไป

>> ชิมช้อปใช้ จ่ายเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง กระเป๋า 2 จะได้รับเงินคืน 15-20% เมื่อไหร่?

>> ชิมช้อปใช้ จ่อจ่ายเงินคืนงวดแรกให้ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง กระเป๋า 2 เริ่ม 15 ธ.ค. 62