ผู้ส่งออกยอมรับข้าวหอมมะลินอกฤดูมากขึ้น

ผู้ส่งออกยอมรับข้าวหอมมะลินอกฤดูมากขึ้น
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ผู้ส่งออกข้าว ให้การยอมรับและสนใจข้าวหอมมะลิที่ปลูกนอกฤดูกาลมากขึ้น หลังจากเกษตรกรหันมาปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล แทนการปลูกข้าวขาวในช่วงฤดูนาปรัง บนพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิตามฤดูกาล ใช้ปลูกข้าวชนิดอื่น ซึ่งจะทำให้ข้าวหอมมะลิเกิดความผิดเพี้ยนในรถชาติ โดยข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล จะอยู่ที่ประมาณ 50,000-60,000 ตัน นอกจากนี้ ในการระบายข้าว และการหาตลาดข้าวใหม่ ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการติดตามสถานการณ์ข้าวหอมมะลินอกฤดูกาลอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่า ข้าวไทยยังเป็นสินค้าที่ต่างประเทศให้การยอมรับและสนใจ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!