สรรพสามิตอู้ฟู่! เก็บภาษีรถคันแรกเกินเป้า

สรรพสามิตอู้ฟู่! เก็บภาษีรถคันแรกเกินเป้า

สรรพสามิตอู้ฟู่! เก็บภาษีรถคันแรกเกินเป้า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. เปิดเผยการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเดือน พ.ย.อยู่ที่ 174,372 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 23,062 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2

สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 25.6 โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการมาก ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายรถยนต์ใหม่คันแรก ส่งผลให้รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556 สูงกว่าเป้าหมาย 25,193 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่าทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ 2 ล้าน 1 แสนล้านบาท

โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการคือ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,890 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.3 เป็นผลจากนโยบายรถยนต์คันแรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,663 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคในประเทศจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณ การ 3,071 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 รายได้จากส่วนราชการอื่นจัดเก็บได้ 4,096 ล้านบาท และรายได้จากรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 1,846 ล้านบาท มาจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำส่งค่าใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมที่เหลื่อมมาจาก ปีที่แล้วจำนวน 1,655 ล้านบาท และบริษัท กสท โทรคมนาคม นำส่งรายได้จำนวน 1,954 ล้านบาท จากที่ประมาณการว่าจะนำส่งในเดือน พ.ค. 2556

ขณะที่ช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 321,222 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 25,193 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 สูงกว่าระยะเดียวกัน ปีที่แล้วร้อยละ 18.2 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมจัดเก็บภาษีทั้งสามกรมที่สูงกว่าประมาณการ 32,457 ล้านบาท แต่การคืนภาษีของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ 8,350 ล้านบาท ทั้งนี้หากเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายภาษีในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าส่วนมากมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเมื่อปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook