ปชช.ในหมอชิตสนใจโครงการSmart station

ปชช.ในหมอชิตสนใจโครงการSmart station
บรรยากาศงานโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Smart station smart Thailand ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขณะนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน และเจ้าหน้าที่บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลติดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi ฟรี ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ โดยนำร่องให้บริการรับเทศกาลปีใหม่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวง ICT และกระทรวงคมนาคม พัฒนาการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ