การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-มะนิลา เหตุปะทุของภูเขาในฟิลิปปินส์

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-มะนิลา เหตุปะทุของภูเขาในฟิลิปปินส์
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลังภูเขาไฟตาอัล บนเกาะลูซอนที่ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เกิดการปะทุ ส่งให้เกิดเขม่าควันและเถ้าภูเขาไฟฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมาก ปกคลุมน่านฟ้าและพื้นดินจนทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาต้องประกาศปิดสนามบินชั่วคราว และให้ทุกสายการบินงดทำการบินผ่านและขึ้นลง ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินดังนี้

  • เที่ยวบินทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 มกราคม 2563
  • เที่ยวบินทีจี 620 และ ทีจี 624 เส้นทางกรุงเทพฯ-มะนิลา ของวันที่ 13 มกราคม 2563
  • เที่ยวบินทีจี 621 และ ทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 มกราคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาเปิดทำการและบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินได้ บริษัทฯ จะทำการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลาตามปกติต่อไป โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

หากผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลา ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 12-27 มกราคม 2563 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 และเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยติดต่อได้ที่สำนักงานขาย