10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2556

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2556

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2556
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

Sanook Money นำเอาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเรียบเรียงข้อมูล ให้อ่านง่ายมากขึ้น

โดยการวิเคราะห์ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้พิจารณาจากข้อมูลด้านต่างๆ

- ข้อมูลด้านการนำเข้าและส่งออก
- ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
- ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต
- ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ
- ตารางปัจจัยการผลิต I-O Table
- ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลด้านอื่นๆ


ลองมาดูกันว่า 10 อันดับธุรกิจที่มีแนวโน้มแย่ลงในปี 2556 มีอะไรบ้าง

อันดับ10 ธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกย้อมอันดับ 9  ธุรกิจผลิตรองเท้า
อันดับ 8  ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ที่ไม่เน้นฝีมือและการออกแบบ)
อันดับ 7  ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนัง (ที่ไม่เน้นฝีมือและการออกแบบ)

 

อันดับ 6  ธุรกิจผักและผลไม้
อันดับ 5  ธุรกิจสิ่งทอผ้าผืน (งานไม่เน้นฝีมือ ตัดเย็บทั่วไป)
อันดับ 4  ธุรกิจธุรกิจด้านหัตถกรรม (จักสาน)
อันดับ 3  ธุรกิจร้านค้าดั้งเดิม (โชว์ห่วย)อันดับ 2  ธุรกิจ Home stay (ที่ไม่มีความแตกต่าง โดดเด่น)
อันดับ 1  ธุรกิจของเด็กเล่น