รัฐบาลแจกของขวัญส่งท้ายปี ทั้ง “ลด-แลก-แจก-แถม-ฟรี” กันกระหน่ำ

รัฐบาลแจกของขวัญส่งท้ายปี ทั้ง “ลด-แลก-แจก-แถม-ฟรี” กันกระหน่ำ
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการของขวัญปีใหม่ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงคมนาคม

 • ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 4 เส้นทาง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 62 เวลา 01.00 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค. 63 เวลา 24.00 น.
 • จำหน่ายคูปองในราคาถูกแทนการชำระด้วยเงินสดสำหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ในอัตรา 5% เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน
 • การจ่ายเครดิตเงินคืนจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ (รถเมล์) โดยได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ เท่ากับ 2 บาท สูงสุด 15 สิทธิต่อบัตรต่อเดือน (30 บาทต่อบัตรต่อเดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63
 • การบินไทยและสายการบินไทยสมายล์จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ
 • ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 62 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 63 เวลา 02.00 น.
 • ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link วันที่ 31 ธ.ค. 62 เวลา 05.30 น. ถึง 1 ม.ค. 63 เวลา 02.00 น.
 • ลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง โดยกำหนดค่าโดยสารตามระยะทางค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (14-20บาท) จากอัตราค่าโดยสารปกติ (14-42 บาท)
 • ตั้งจุดให้บริการประชาชนตรวจเช็คสภาพรถ 259 จุด ทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย

 • สถานธนานุบาลทั่วไทยพร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะลดเหลือร้อยละ 25 ต่อเดือน จาก ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ถ้าเงินต้นเกิน 5,000 บาท จะลดเหลือร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
 • การไฟฟ้าจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟทั่วประเทศ รวมระยะทาง 1 หมื่นกิโลเมตร
 • สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อรับบริการจากทางราชการ รวมจำนวน 59 หน่วยงาน
 • ขอเอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว เป็นการให้บริการประชาชนในการขอสำเนาเอกสารราชการฉบับภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป
 • ยื่นรังวัดโปร่งใสนัด 50 วัน เป็นการปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะราย ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ นัดภายใน 50 วัน ม.ค. – ก.พ. 63 และขยายผลต่อ มี.ค. – ก.ย. 63 (กรมที่ดิน)
 • ค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรีฉับไวด้วย LandsMaps
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปของภาพการ์ตูน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (dpt.go.th)
 • ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน โดยยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยในเทศบาล ซึ่งมีตลาดแบบมีโครงสร้าง จำนวน 742 แห่งทั่วประเทศ (เทศบาลเมือง 155 แห่ง เทศบาลนคร 49 แห่ง และเทศบาลตำบล 538 แห่ง)
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ค) ให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยการปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นจุดหมายตา (Landmark) ใหม่

กระทรวงพลังงาน

 • ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน B 10 และ E 20 ลง 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
 • ปตท.ตรึงราคาน้ำมันทุกประเภท 25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 • ตรึงราคาค่าไฟฟ้า เรียกเก็บค่าเอฟทีในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเม.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ชมฟรีแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 • แจกเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า กล้าไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ฟรี
 • รับคืนซากขยะอิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจลดมลพิษจากรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ และจักรยานยนต์
 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
 • จัดเร่งที่ดินอยู่อาศัย
 • แก้ไขปัญหาขยะ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ