ออมสินเตรียมช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต ผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 3% หวังช่วยลดภาระ

ออมสินเตรียมช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต ผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 3% หวังช่วยลดภาระ

ออมสินเตรียมช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต ผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 3% หวังช่วยลดภาระ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาติชาย พยุหนาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ธนาคารออมสินจะเสนอแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต มีต้องชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำถึง 10% ของยอดค้างทุกเดือน เช่น มียอดค้าง 100,000 บาท ต้องชำระ 10,000 บาท ทำให้เป็นภาระของกลุ่มคนที่มีการใช้วงเงินบัตรเครดิตสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

1575882681455นายชาติชาย พยุหนาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้น ธนาคารออมสินมองว่าควรผ่อนปรนให้ลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีภาระการผ่อนชำระลดลงจากเดือนละ 10% ของยอดหนี้ มาอยู่ระดับไม่เกิน 3% โดยให้โอนหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นมาเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสิน (Balance Transfer) และให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาราว 3 ปี มียอดการผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน 3% จะช่วยลดภาระการผ่อนของคนชั้นกลางได้ แต่เงื่อนไขต้องเป็นลูกค้าที่ดีมา 12 เดือน และต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบเดิม เพื่อไม่ให้มีภาระหนี้เพิ่มซ้ำซ้อน และอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบอีก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา