สคร. เผยรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง ส่งรายได้เข้าคลังแล้ว 67,922 ล้านบาท

สคร. เผยรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง ส่งรายได้เข้าคลังแล้ว 67,922 ล้านบาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 4,280 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของประมาณการ โดยมีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็น 108% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 63,178 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ระบุว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 97% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

117496

 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 18,301 ล้านบาท
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท 
 3. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,466 ล้านบาท
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5,733 ล้านบาท
 5. ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท
 6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท
 8. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2,350 ล้านบาท
 9. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 2,100 ล้านบาท
 10. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1,034 ล้านบาท
 11. อื่นๆ 2,085 ล้านบาท