ชิมช้อปใช้ คืนสิทธิ์ให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์ 1.1 ล้านคน ใช้กระเป๋า 2 ขอเงินคืนสูงสุด 20%

ชิมช้อปใช้ คืนสิทธิ์ให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์ 1.1 ล้านคน ใช้กระเป๋า 2 ขอเงินคืนสูงสุด 20%

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ทั้งเฟส 1-2 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายใน 14 วันตามที่กำหนดไว้ มีอยู่ราว 1.1 ล้านคนนั้น โดยกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยจะคืนสิทธิ์ให้กลับมาใช้สิทธิ์ในกระเป๋า 2 สำหรับใช้เติมเงินเข้าระบบเพื่อซื้อสินค้าเพื่อขอรับเงินคืนได้ 15-20% ของยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 31 ม.ค. 63

s__13353026นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการยืนยันตัวตนจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและถ่ายรูปเปรียบเทียบใบหน้าในแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" แล้ว สามารถใส่หมายเลข PIN เดิมเพื่อใช้งานแอพพลิเคชันและรับสิทธิ์ได้ทันที

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้ายืนยันตัวตน ขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนในแอพพลิเคชันเพื่อรับสิทธิดังกล่าว

ขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟส มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 11,780 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 19,233 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นใช้วงเงินในกระเป๋า 1 ส่วนกระเป๋า 2 นั้นมีการใช้จ่ายไปแล้วกว่า 7,600 ล้านบาท ถือว่ายอดในกระเป๋า 2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับการลงทะเบียนชิมช็อปใช้ เฟส 3 ของผู้สูงอายุที่กันไว้ให้ 5 แสนคน แต่มีคนมาลงทะเบียน 2.8 แสนคน ตอนนี้ได้ปิดลงทะเบียนแล้ว และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิจากกรณีต่างๆ ทั้งหมด เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อให้ได้สิทธิใช้เงินจาก G-Wallet 2 ต่อไป