ตลท.เผยชื่อบจ.ที่ใช้คำนวณดัชนี

ตลท.เผยชื่อบจ.ที่ใช้คำนวณดัชนี
นางเกศรา มัญชุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย รายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 และดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 ว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับดัชนี SET50 ในครั้งนี้ มีหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาใหม่ 3 หลักทรัพย์ คือ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (KK) และ บมจ.น้ำประปาไทย (TTW) ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 มีมูลค่าตามราคาตลาดรวม ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2555 ทั้งสิ้น 8,319,112 ล้านบาท ที่คิดเป็น 78.96 % ของมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด เมื่อเทียบกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนี SET50 ช่วงกลางปีที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น 7%ส่วนดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์ใหม่ 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) และ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WORK) โดยหลักทรัพย์ในดัชนี SET100 มีมูลค่าตามราคาตลาดรวม ณ สิ้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา เท่ากับ 9,078,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.88 % จากช่วงกลางปี และคิดเป็น 86.17 % ของมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดสำหรับดัชนี SET High Dividend (SETHD) มีหลักทรัพย์เข้าใหม่จำนวน 2 หลักทรัพย์ คือ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) และ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) โดยกลุ่มหลักทรัพย์ของทั้ง 30 บริษัทที่ใช้คำนวณดัชนี SETHD รอบนี้ มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยสูงถึง 4.12% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมเท่ากับ 3.03%

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!