ชิมช้อปใช้ เฮอีกรอบ ครม. ให้ยกเว้นภาษีทั้งเงิน 1,000 บาทและแคชแบ็ค

ชิมช้อปใช้ เฮอีกรอบ ครม. ให้ยกเว้นภาษีทั้งเงิน 1,000 บาทและแคชแบ็ค
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความประมวลรัษฎากรว่า ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับมาตรการชิมช้อปใช้ กับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท และ Cash Back ในกระเป๋า 2 โดยไม่ต้องนำมาคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะเป็นมาตรการที่ใช้จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จึงสมควรให้เป็นรายได้พึงประเมินที่ควรได้รับการยกเว้นภาษี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ครม. มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้คืนจากการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 เพื่อให้ประชาชนนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการยกเว้นภาษีดังกล่าวไม่ได้กระทบกับการจัดการเก็บรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากกรมสรรพากรไม่ได้คำนวณภาษีในส่วนนี้ไว้ในประมาณการจัดเก็บรายได้อยู่แล้ว