คลังออก พันธบัตรออมทรัพย์ ซื้อผ่านแอปฯ ได้แล้ว แถมให้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วย

คลังออก พันธบัตรออมทรัพย์ ซื้อผ่านแอปฯ ได้แล้ว แถมให้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดตัว BOND DIRECT Application เพื่อรองรับการให้บริการจองซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ ซึ่งจะจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2562

ซึ่ง BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect เป็นช่องทางการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ล่าสุด ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าได้สิทธิการซื้อพันธบัตรอย่างแน่นอนเมื่อเดินทางไปซื้อที่สาขาธนาคาร โดยทำการจองและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการดูข้อมูลการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นต่างๆ ได้

apps

สำหรับไตรมาสที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการคลังจะจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

 1. พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 รวมวงเงิน 15,000 ล้านบาท
 • รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
 • รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี
 • เปิดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) ในวันที่ 13 ธ.ค. 62 จองซื้อวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ 9-11 ธ.ค. 62 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect
 • เปิดจำหน่ายทั่วไปในวันที่ 13 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วงเงินซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย เช่น ธนาธคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ รวม
 • ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ธนาคาร
 1. พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาท สูงสุดรายละใม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคาร
 • ปีที่ 1 ได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จากนั้นในปีที่ 2-5 จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามวงเงินคงค้าง
 • จำหน่ายวันที่ 23 ธ.ค. 62 – 24 เม.ย. 63 BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย
 • วันที่ 24 ธ.ค. 62 –24 เม.ย. 63 ATM/ Counter/Internet Banking/ Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์