สินเชื่อบ้านออมสินถูกได้อีก! กู้ 1 ล้านบาท เริ่มต้นผ่อนเพียง 10 บาทต่อเดือน

สินเชื่อบ้านออมสินถูกได้อีก! กู้ 1 ล้านบาท เริ่มต้นผ่อนเพียง 10 บาทต่อเดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เตรียมออกสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 25,000 ล้านบาท ผ่อนชำระต่ำสุด 10 บาทต่องวด ต่อวงเงินกู้บ้าน 1 ล้านบาท เพื่อซื้อที่อยู่ใหม่ ปลูกบ้านสร้างบนที่ดิน ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรีไฟแนนซ์ได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

ออมสินนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้านออมสินผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท ให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.010%
  • ปีที่ 2-3 เท่ากับ 4.350% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี)
  • คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.903%

โดยวงเงินกู้ออมสิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี

  • ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน
  • ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระ 3,700 บาทต่อเดือน
  • และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8,300 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังได้รับการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1.00% เหลือ 0.01% อีกด้วย

“ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการมีบ้านก็ได้รับการปรับลดลงแล้ว ขณะเดียวกันธนาคารออมสิน ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ให้มากที่สุด ขณะที่สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำฯ ได้คิดคำนวณเงินงวดให้ผ่อนสบายๆ ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้แบ่งเงินนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว