พาณิชย์เร่งปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

พาณิชย์เร่งปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 8,416 คดี ของกลางกว่า 6,200,000 ชิ้น ซึ่งถือว่า เป็นสติถิการปราบปรามที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทางกรม ได้ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปราบปรามอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่า ผลจากการปราบปรามอย่างจริงจัง รวมทั้งการผลักดันกฎหมายลิขสิทธิ์ให้เป็นรูปธรรม จะทำให้ทางการสหรัฐฯ พิจารณาทบทวนสถานะประเทศไทย จากประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ PWL เป็น WL ในอนาคต ซึ่งทางสหรัฐฯ จะมีการทบทวนในช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้า และประกาศสถานะใหม่ในช่วงเมษายน