คลังขอเวลาประเมิน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 หลังเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วไม่ปัง

คลังขอเวลาประเมิน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 หลังเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วไม่ปัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ที่เปิดให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยกำหนดโควตาไว้ 500,000 คนนั้น ซึ่งขณะนี้ (17 พ.ย. - 18 พ.ย. 62) มีจำนวนผู้สูงอายุที่ขอเข้ารับสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว 118,948 คน และยังมีสิทธิ์คงเหลืออีก 381,052 คน โดยกระทรวงการคลังจะประเมินความเหมาะสมในการยุติการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ครบทุกคน

155641นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ทางธนาคารกรุงไทยมีบริการอำนวยความสะดวกช่วยลงทะเบียน โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้บ้าน

ส่วนการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 17 พ.ย. 62 พบว่า มีผู้เริ่มใช้สิทธิ์จำนวน 11,738,468 คน ยอดการใช้จ่ายรวม 13,117 ล้านบาท แบ่งเป็นกระเป๋า 1 (G-Wallet) จำนวน 11,569 ล้านบาท และกระเป๋า 2 (G-Wallet) มีผู้เริ่มใช้สิทธิ์จำนวน 117,859 ราย มียอดการใช้จ่ายรวม 1,548 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 13,134 บาท โดยเพิ่มขึ้นวันละกว่า 100 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ว่าได้ปรับปรุงเงื่อนไข การใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ช่อง 2 ให้สะดวกมากขึ้น สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน และยืดเวลาสิ้นสุดโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 63 รวมถึงผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย และการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ช่อง 2 จะได้รับเงินคืน โดยไม่ต้องรอจนถึงสิ้นสุดโครงการ กล่าวคือ ตั้งแต่เริ่มมาตรการจนถึงสิ้นเดือนพ.ย. 62 จะได้รับเงินชดเชยในเดือนธ.ค. 62

155642

สำหรับการใช้จ่ายในเดือนธ.ค. 62 และม.ค. 63 จะได้รับเงินชดเชยในเดือนม.ค. 63 และก.พ. 63 ตามลำดับ ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถสมัครได้ที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศจนถึงวันที่ 15 ม.ค. 63