ไมเนอร์ ทุ่ม 2,000 ล้านบาท ซื้อ “Bon Chon” ในประเทศไทย

ไมเนอร์ ทุ่ม 2,000 ล้านบาท ซื้อ “Bon Chon” ในประเทศไทย
Techsauce

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยถือหุ้น 99.73% โดย MINT ได้จัดตั้งบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อลงทุนใน บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด ในสัดส่วน 100% โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ล้านหุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สำหรับการเข้าลงทุนใน บริษัท ชิคเก้นไทม์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหาร ในสัดส่วนร้อยละ 100 นั้น ใช้มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการร้านอาหาร Bonchon ในประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงสร้างผลตอบแทนทางการเงินจากเงินปันผลและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในอนาคต