ยืดเวลาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ถึง 15 ม.ค. 63

ยืดเวลาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ถึง 15 ม.ค. 63

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ระบุ กรมบัญชีกลางขยายเวลารับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. 63 เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้ทั้งเฟส 1-3 โดยร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องโถงชั้น 1 กรมบัญชีกลาง และที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงการนี้ ขณะนี้มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 178,603 ร้านค้า ซึ่งร้านค้าทั้งหมดนี้สามารถเข้าร่วมมาตรการในระยะที่ 3 ได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่

shop3

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน และได้รับสิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์ ชิมช้อปใช้ ติดอยู่หน้าร้าน หรือค้นหาข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับร้านค้าแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 62) เป็นเงินทั้งสิ้น 12,449.6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้ ร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 1 (ใช้จ่าย 1,000 บาท ในจังหวัดที่เลือกลงทะเบียน) จำนวน 11,465 ล้านบาท และร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 2 (เติมเงินเพื่อใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน เพื่อรับเงินคืน 15%) จำนวน 984.6 ล้านบาท จำแนกตามประเภท ดังนี้

  • ร้านค้าประเภท “ชิม” เป็นเงิน 1,640.8 ล้านบาท
  • ร้านค้าประเภท “ช้อป” เป็นเงิน 10,647.5 ล้านบาท
  • ร้านค้าประเภท “ใช้” เป็นเงิน 161.3 ล้านบาท

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมหมอคลังในส่วนภูมิภาค ได้ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจให้แก่ร้านค้าอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเรื่องภาษีและสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 โดยมีสรรพากรพื้นที่และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงพื้นที่ด้วย ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ร้านค้าและผู้เข้าร่วมมาตรการได้เป็นอย่างดี

 

>> ชิมช้อปใช้ 3 ลงทะเบียนอย่างไรถึงได้สิทธิ์ขอรับเงินคืนสูงสุด 20% พร้อมเผยทุกขั้นตอน

>> เผยรายละเอียด "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" ให้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้าง?

>> ชิมช้อปใช้ ไม่ต้อง “งง” วิธีโหลด-สมัครแอปฯ “เป๋าตัง” รับเงินเที่ยว 1,000 บาท

>> ชิมช้อปใช้ สแกนหน้ายืนยันตัวไม่ยากหากมี 5 ทริคนี้เพิ่มโอกาสผ่านฉลุย