แบรนด์ดังผนึกกำลังปั้นนิสิตศักยภาพสูงสู่ตลาดแรงงานไทย

แบรนด์ดังผนึกกำลังปั้นนิสิตศักยภาพสูงสู่ตลาดแรงงานไทย

ภายหลังจากที่ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย ส่งสัญญานปี 2563 แรงงานไทยจะประสบกับปัญหาว่างงานมากขึ้น หลายโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการ ลด ไม่จ้าง ไม่รับเพิ่ม เพราะต้องควบคุมต้นทุนการผลิต จึงทำให้ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนรับการเปลี่ยนแปลง เสริมศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษา กลายเป็นแรงงานที่ตลาดต้องการ

Sanook Money ขอยกตัวอย่างภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นโครงการนำร่องตัวอย่างที่ถือว่าประสบผลสำเร็จในการยกระดับตลาดแรงงานไทยสู่ยุคดิจิไลฟ์ โดย ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้สอนวิชา Digital Marketing ได้คัดเลือก 4 แบรนด์ดัง ซึ่งเจ้าของล้วนแล้วแต่เป็น คนหัวคิดใหม่ ไฟแรง และมีเอกลักษณ์โดดเด่น อย่างแบรนด์ ท่าช้าง ขนมครก วีแกน หนึ่งเดียวในสยาม ,Pennii ป๊อปคอน ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลกมาเสิร์ฟถึงปากคนไทย ,COMEBAGSAGAIN (CBA) แบรนด์กระเป๋าเดินทาง และ แฮนด์แบค ดีไซน์สวย บริหารงานโดยเจนเนเรชั่นที่ 2 ของตระกูล “รัถยาพิมล” และ แบรนด์สุดท้าย ผลทิพย์ (PoltiP) ผลอบแห้ง คุณภาพคับถุง มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาดังกล่าว

s__40992808ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้สอนวิชา Digital Marketing พร้อมเจ้าของแบรนด์ดัง และนิสิตภาควิชาการตลาด

นางสาวพรพิมล หยาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพนนี พาทิซ เซอรี่ จำกัด บอกว่า ได้รับเลือกเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา หรือ mentor ให้กับนิสิตชั้นปี 3 ภาควิชานี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการในปีแรก ได้เห็นถึงการเรียนการสอนเชิงลึก ทั้งจากในตำรา และ การทำงานร่วมกับเจ้าของแบรนด์ ซึ่งทำให้นิสิตได้ใช้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มสูบ ผนวกกับการใช้สื่อออนไลน์ในแขนงต่างๆมาปรับใช้กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ร่วมโครงการ ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้และเข้าถึงแบรนด์ได้แบบทะลุทะลวง จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งนิสิตที่จบหลักสูตรนี้ เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล จะกลายเป็นแรงงานศักยภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

s__4538530นางสาวพรพิมล หยาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพนนี พาทิซ เซอรี่ จำกัด และนิสิตภาควิชาการตลาด

ด้านนายอธิษฐ์พัชร นิพิษฐาภัทร เจ้าของแบรนด์ ท่าช้าง ขนมครก วีแกน ระบุ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีความสำคัญอย่างมาก นอกจากทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดให้กับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งการสร้างสรรค์เนื้อหา การนำเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่การสร้างแบรนด์ยุค ดิจิทัล ต้องทำ ซึ่งภาควิชาการตลาด จะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้และลงมือทำร่วมกับผู้ประกอบการ พร้อมเรียนรู้ระบบการทำงานจริงทุกขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถเฉพาะตัว แม้แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ก็ไม่สามารถเลียนแบบได้ ภายหลังที่นิสิตจบหลักสูตรนี้ จะมีประวัติการทำงานร่วมกับแบรนด์ดัง ที่ประสบความสำเร็จติดตัวไปด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางสำคัญเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

s__4538529นายอธิษฐ์พัชร นิพิษฐาภัทร เจ้าของแบรนด์ ท่าช้าง ขนมครก วีแกน และนิสิตภาควิชาการตลาด

ทั้งนี้ สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย ระบุ ในปี 2563 จะมีแรงงานเข้าระบบถึง 520,000 คน และจะต้องเผชิญหน้ากับภาวะว่างงาน โดยเฉพาะในภาคการส่งออก ภาคการผลิต การบริการค้าปลีกและค้าส่ง เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมได้ปรับระบบการผลิตเข้าสู่เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยิ่งส่งผลให้การจ้างงานลดลง