ประกันสังคม เทขายหุ้น “TU” จำนวน 4.87% คงเหลือถือไว้เพียง 0.135%

ประกันสังคม เทขายหุ้น “TU” จำนวน 4.87% คงเหลือถือไว้เพียง 0.135%
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) จำนวน 4.8776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.1359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ