คลังกระตุ้นประชาชนใช้จ่ายชิมช้อปใช้ เฟส 2 ผ่านกระเป๋า 2

คลังกระตุ้นประชาชนใช้จ่ายชิมช้อปใช้ เฟส 2 ผ่านกระเป๋า 2

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 ในเวลา 06.25 น. เช้าวันที่ 27 ตุลาคมนี้ หลังจากเก็บตกประชาชนที่เหลืออยู่เพิ่มเติม 91,987 คน ยังเปิดให้ลงทะเบียนได้อีกในรอบช่วงเย็น เวลา 18.00 น. อีกจำนวน 91,987 คน จึงมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน 3 ล้านคน 

hopนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง)

ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนเฟส 2 ยังใช้เงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ถึง 31 ธันวาคม 62 สำหรับยอดใช้จ่ายรวมทั้งประเทศ ณ 25 ตุลาคม ยอดรวม 9,055 ล้านบาท ใช้เงินผ่านกระเป๋า 1 จำนวน 8,815 ล้านบาท กระเป๋า 2 ยอดรวม 239 ล้านบาท จึงอยากให้เติมเงินในกระเป๋า 2 เพื่อใช้สิทธิ์ ส่วนลดมากขึ้นร้อยละ 20 เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

hop1