บ้านราคาไม่เกิน 3 ล้าน ลดค่าโอน-ค่าจดจำนองเหลือเพียง 0.01%

บ้านราคาไม่เกิน 3 ล้าน ลดค่าโอน-ค่าจดจำนองเหลือเพียง 0.01%
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย (มาตรการลดภาระฯ) เพื่อสนับสนุน และบรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหมาะกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนจำนอง ดังนี้

  • ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนการเดิม 2% เหลือ 0.01%
  • ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01%

ทั้งนี้ เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวามคม 2563