โรงงานผลิตชิ้นส่วนยางรถยนต์เจ้าดัง ย่านมาบตาพุด ปิดกิจการ-เลิกจ้างพนักงาน 400 ชีวิต

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยางรถยนต์เจ้าดัง ย่านมาบตาพุด ปิดกิจการ-เลิกจ้างพนักงาน 400 ชีวิต
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสทรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผ้าใบยางรถยนต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวน 400 คน โดยได้แจ้งหนังสือถึงพนักงานของบริษัทว่า

บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการที่ระยองเมื่อปี 2551 แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการโรงงานในจังหวัดระยองอีกต่อไป เพราะความต้องการของตลาดลดลง และมีการชะลอตัวเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงสร้างต้นทุนที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องของโรงงานระยองเองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ต้องดำเนินการเพื่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน

ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง ส่งผลให้ความท้าทายทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ยิ่งไปกว่านั้น หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งพาแหล่งใหญ่ของโรงงาน ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ อีกต่อไป และไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนการตัดสินใจนั้น

ด้วยเหตุนั้น บริษัทฯ จึงไม่เหลือทางเลือกอื่นอีก นอกจากต้องปิดกิจการ โรงงานเทคนิคส่งทอ (ผ้าใบยางรถยนต์) ในจังหวัดระยอง

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น จึงขอถือว่าเอกสารนี้เป็นหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง โดยวันสุดท้ายของการทำงานที่ท่านจะทำงานร่วมกับบริษัทฯ คือ 25 ต.ค. 62

โดยขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะทำการชำระค่าแรงงานและค่าสินไหมต่างๆ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายให้กับท่าน จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายซึ่งท่านได้ทำงาน (ตามวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้น) ร่วมกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง (คำนวณตามระยะเวลาการจ้างงานระหว่างท่านกับบริษัทฯ) และค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้

srf