ร้านค้าเดิมร่วมชิมช้อปใช้เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ พ่วงยาวไปจนถึงสิ้นปี 62

ร้านค้าเดิมร่วมชิมช้อปใช้เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ พ่วงยาวไปจนถึงสิ้นปี 62

นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุถึงร้านค้าที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้เฟสแรก ที่มีจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้า ทั้งร้านค้ารายใหม่ที่ Walk in เข้ามาลงทะเบียน จำนวน 97,655 ร้านค้า, ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงินเดือมกว่า 50,000 ร้านค้า และร้านธงฟ้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีกกว่า 30,000 ร้านค้า ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62

271815

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการในระยะที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,006.1 ล้านบาท แบ่งเป็น ร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 1 (ใช้จ่าย 1,000 บาท ในจังหวัดที่เลือกลงทะเบียน) จำนวน 8,800 ล้านบาท และร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 2 (เติมเงินเพื่อใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน เพื่อรับเงินคืน 15%) จำนวน 206.1 ล้านบาท หากจำแนกเป็นประเภทจะแบ่งเป็นประเภท “ชิม” เป็นเงิน 1,313.4 ล้านบาท ประเภท “ช้อป” เป็นเงิน 5,007.5 ล้านบาท ประเภท “ใช้” เป็นเงิน 124  ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป เป็นเงิน 2,561.1 ล้านบาท

>> ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 รับ 2 ต่อได้ทั้งเงิน 1,000 บาท แถมขอเงินผ่านแอปฯ ได้อีก 8,500 บาท

>> ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนอย่างไรถึงได้สิทธิ 1,000 บาท เผยทุกขั้นตอน

>> สมัครชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ไม่อยากพลาดสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?