สมัครบัตรเครดิต คิดดีแล้วหรือยัง?

สมัครบัตรเครดิต คิดดีแล้วหรือยัง?

สมัครบัตรเครดิต คิดดีแล้วหรือยัง?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

Sanook! Money นำวิธีการเลือกบัตรเครดิต ให้เหมาะสมกับชีวิตของคุณ และวิธีการเลือกบัตรเครดิตที่คุณจะทำแล้วคุ้มค่ามากที่สุด 

1. ทางเลือกในการใช้จ่ายแทนเงินสด
- สะดวกและปลอดภัยกว่าการถือเงินสด
- ไม่ต้องชำระเงินหลังการซื้อสินค้าหรือบริการทันที
- ได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิต


2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต

บัตรเครดิตมีหลายชนิด เช่น บัตรองค์กร (Corporate Card) บัตรเงิน บัตรทอง บัตรเครดิตที่ออกโดยห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ผู้ออกบัตรกำหนดไว้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต มีรายการต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบริการรายปี
- ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ณ จุดชำระเงินต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงิน หรือชำระผ่านตู้ ATM เป็นต้น
- อัตราดอกเบี้ยและค่าปรับจากการชำระล่าช้า

แม้ว่าบัตรเครดิตจะมีระยะเวลาชำระหนี้ปลอดดอกเบี้ย แต่ผู้ถือบัตรจะต้องเสียดอกเบี้ย หากไม่สามารถชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงิน โดยผู้ออกบัตรไม่ได้คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้

แต่อาจคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าหรือบริการ หรือตั้งแต่วันที่ผู้ออกบัตรจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้ร้านค้า ซึ่งเป็นเวลา 2-3 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้ พึงระวังโฆษณาที่ระบุว่า "ดอกเบี้ยต่อเดือนที่น้อยนิด" หรือ "ดอกเบี้ย 0%" โดยควรพิจารณาว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราต่อเดือนหรือไม่ ถ้าใช่ ลองคูณด้วย 12 ก่อน จึงจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ท่านต้องจ่ายจริง

- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชำระล่าช้าเช่น ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้
- ในกรณีใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสด นอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดแล้ว ยังต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโดยเริ่มคำนวณตั้งแต่กดเงินสดอีกด้วย

ท่านควรเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายข้างต้น ควบคู่ไปกับนิสัยการใช้จ่ายและความสามารถในการชำระหนี้ด้วย เช่น หากท่านเลือกที่จะจ่ายชำระหนี้เต็มจำนวน ควรเลือกถือบัตรเครดิตที่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบริการรายปีต่ำ หรือไม่เรียกเก็บ

แต่หากท่านต้องการจ่ายชำระหนี้เพียงบางส่วน ควรเลือกถือบัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ ควรเลือกบัตรเครดิตที่สะดวกในการชำระเงิน เช่น สามารถหักบัญชีธนาคารได้ หรือ มีจุดรับชำระเงินใกล้บ้านหรือที่ทำงาน และมีค่าใช่จ่ายในการชำระเงินต่ำ

โดยท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแต่ละรายได้จากหน้าอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต

 

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย