ไทยซัมมิท แหลมฉบัง ประกาศหยุดงาน 2 เดือน แต่บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ไทยซัมมิท แหลมฉบัง ประกาศหยุดงาน 2 เดือน แต่บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ในโลกโซเชียลมีการแชร์ประกาศของ บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด โดยในเนื้อหาระบุแจ้งกำหนดหยุดการทำงานในวันที่ 26 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2562

โดยในเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2562 ลูกค้าของบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราว และมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณลดลง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราว บางส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2562 การหยุดงานชั่วคราวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไทยซัมมิทประกาศ บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด

ในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทฯ จำดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 75 โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยับ หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวน ในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องคีย์การลาในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้