กรมสรรพากร เล็งขยายฐานเก็บภาษีเงินได้ปี 2563 ดึง 4 ล้านคนนอกระบบเข้าร่วม

กรมสรรพากร เล็งขยายฐานเก็บภาษีเงินได้ปี 2563 ดึง 4 ล้านคนนอกระบบเข้าร่วม
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เผยว่าขณะนี้ กรมสรรพากรกำลังศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา รวมถึงขยายฐานภาษีให้สอดคล้องกับความจริง เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 67 ล้านคน เมื่อหักผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น เช่น เกษตรกร ออกไป จะทำให้มีผูัที่อยู่ในฐานภาษี 15 ล้านคน แต่ปัจจุบันมีผู้อยู่ในฐานภาษีเพียง 11 ล้านคน และยังอยู่นอกระบบ 4 ล้านราย     

นอกจากนี้ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) กรมสรรพากรได้รับเป้าหมายจากรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีที่ 2.11 ล้านล้านบาท เพิ่มจากงบปี 2562 ที่ตั้งเป้าจัดเก็บไว้ที่ 2 ล้านล้านบาท แต่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าถึง 2.009 ล้านล้านบาท

ทางกรมสรรพากรจะนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) มาใช้เก็บภาษีเพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่ปรับกระบวนการเสียภาษี และคืนภาษีให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 100% จากนั้นนำระบบเข้ามาวิเคราะห์พร้อมตรวจสอบการเสียภาษีด้วย โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลของผู้เสียภาษี เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆ รวมถึงการเสียค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า และข้อมูลการประกันต่างๆ จากนั้นระบบจะวิเคราะห์รวมถึงจัดกลุ่มผู้เสียภาษีเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มดีที่อยู่ในฐานภาษี
  2. กลุ่มดี ที่ยังไม่อยู่ในฐานภาษี
  3. กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในฐานภาษี
  4. กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่อยู่ในฐานภาษี

ซึ่งกลุ่มดีที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง ทางกรมสรรพากรจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้ง คืนภาษีให้เร็วขึ้น ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงภาษีก็จะถูกประกบรายตัว