แบงก์ชาติประกาศชัดเจน วันที่ 4-5 พ.ย. นี้ "ไม่หยุด" ย้ำแบงก์ทุกแห่งให้บริการตามปกติ

แบงก์ชาติประกาศชัดเจน วันที่ 4-5 พ.ย. นี้ "ไม่หยุด" ย้ำแบงก์ทุกแห่งให้บริการตามปกติ

แบงก์ชาติประกาศชัดเจน วันที่ 4-5 พ.ย. นี้ "ไม่หยุด" ย้ำแบงก์ทุกแห่งให้บริการตามปกติ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน