นิด้าโพลเผย คนปลื้ม “รถคันแรก“ แต่ไม่ปลื้มรถติด!

นิด้าโพลเผย คนปลื้ม “รถคันแรก“ แต่ไม่ปลื้มรถติด!

นิด้าโพลเผย คนปลื้ม “รถคันแรก“ แต่ไม่ปลื้มรถติด!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก โดยประชาชนร้อยละ 71.39 เห็นด้วยเพราะเป็นการคืนเงินภาษีให้กับประชาชน

ไม่ต้องซื้อรถในราคาแพง และเป็นการจูงใจในการซื้อรถยนต์ ขณะที่ร้อยละ 24.44 ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

ส่วนความคิดเห็นเรื่องผลดี และผลเสียต่อประเทศจากนโยบายดังกล่าว ประชาชนร้อยละ 50.80 ระบุว่า ส่งผลเสียต่อประเทศ ขณะที่ร้อยละ 49.20 มองว่าส่งผลดีต่อประเทศ

โดยในจำนวนประชาชนที่เห็นว่ามีผลเสียต่อประเทศนั้น ร้อยละ 73.50 ระบุว่าเป็นการเพิ่มปัญหาจราจร รองลงมาร้อยละ 42.50 เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และร้อยละ 33.20 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ขณะที่ประชาชนซึ่งมองว่ามีผลดี ร้อยละ 78.50 ระบุว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ รองลงมาร้อยละ 20.20 เป็นการเพิ่มขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ และร้อยละ 15.40 เพิ่มการจ้างงานมากขึ้น

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรของรัฐบาล ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.30 ระบุว่า ควรลดราคาค่าโดยสารหรือให้ขึ้นรถบริการสาธารณะฟรี รองลงมาร้อยละ 53.60 ควรเร่งพัฒนาระบบขนส่งทางราง เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า และร้อยละ 12.90 ควรชะลอนโยบายลดภาษีรถยนต์คันแรกออกไปอีก

 

 

บทเรียนราคาแพง...อย่าเห็นแก่เงิน 1 แสน โครงการรถคันแรก อ่านต่อ คลิก !!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook