ปตท.-บางจาก ขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ 50ส.ต./ลิตร

ปตท.-บางจาก ขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ 50ส.ต./ลิตร

ปตท.-บางจาก ขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ 50ส.ต./ลิตร
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท.-บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล อีกลิตรละ 50 สตางค์ ส่วน E85 ขึ้นลิตรละ 30 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป 22 พ.ย.55

ราคาใหม่ จะเป็นดังต่อไปนี้

เบนซิน91: 43.75 บาท/ลิตร
E85: 21.68 บาท/ลิตร
E20: 32.38 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล95: 37.83 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล91: 35.38 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว 29.79 บาท/ลิตร