ไขคำตอบ ใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท จนถึง 6 ขวบ

ไขคำตอบ ใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท จนถึง 6 ขวบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า ในเดือนตุลาคมนี้จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่มีครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

ด้าน นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบุ การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่

  1. ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  2. ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาทต่อเดือน
  3. ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้
  4. ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี
  5. ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ขณะที่ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

ส่วนใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท นั้น เพจเฟซบุ๊ก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ข้อความตอบคำถามผู้ที่ยังสงสัยในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถาม: ใครได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ขวบเดือนละ 600 บาทบ้าง?

คำตอบ: เด็กเกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558 (เกิดก่อนไม่ได้รับ) ป็นสัญชาติไทยเท่านั้น

คำถาม: เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว

คำตอบ: ถัวเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

คำถาม: ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน?

คำตอบ: อบต./เทศบาล/สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) ตามที่อาศัยอยู่ ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน

คำถาม: พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิ์ได้มั้ย?

คำตอบ: ได้

คำถาม: เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนใหม่มั้ย?

คำตอบ: เคยได้สิทธิ์ และลงไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงใหม่

คำถาม: ใช้บัญชีธนาคารใดได้บ้าง?

คำตอบ: ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้ที่เคยได้รับโอนก่อนหน้านี้ และใช้ธนาคารอื่น ยังใช้ได้อยู่

คำถาม: ลงทะเบียนเมื่อไหร่จึงจะได้รับในรอบเดือนตุลาคมนี้

คำตอบ: ก่อน 25 กันยายน 2562 (ต้องคีย์ข้อมูลเรียบร้อย)

คำถาม: จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่?

คำตอบ: เด็กที่ครบ 3 ขวบแล้ว และหลังลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลัง ส่วนเด็กที่เกิด 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ได้ย้อนหลังจนถึงวันเกิดเด็ก

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง