ชิมช้อปใช้! สภาสูงเร่งศึกษาการสื่อสารหลังเน็ตล่มชิมช้อปใช้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เน็ตความเร็วสูง

ชิมช้อปใช้! สภาสูงเร่งศึกษาการสื่อสารหลังเน็ตล่มชิมช้อปใช้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เน็ตความเร็วสูง

ชิมช้อปใช้! สภาสูงเร่งศึกษาการสื่อสารหลังเน็ตล่มชิมช้อปใช้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เน็ตความเร็วสูง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการ ICT วุฒิสภาเดินหน้าศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงของระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ มุ่งหวังให้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารครอบคลุมและทั่วถึงทุกภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ใช้อย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่
 
วุฒิสภา- ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมวุฒิสภาครั้งที่ 4/2562 ในห้องประชุม 2205 อาคารสุขประพฤติ ได้มีการหารือของคณะกรรมาธิการในหลายวาระ  โดยมีประเด็นสำคัญที่สมาชิก ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือ

หลังจากที่ได้มีการรับแจ้งจากประชาชนในต่างจังหวัด ที่พบว่าระบบการสื่อสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในบางพื้นที่บางช่วงเวลาไม่เสถียรมากนัก สังเกตได้จากโครงการชิมช้อปใช้ที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์  แต่กลับพบว่าค่อนข้างมีปัญหามีช่วงของการลงทะเบียนที่คาดว่า มาจากระบบอินเตอร์เน็ตล่มบ่อยครั้งจนทำให้เสียสิทธิ์
 
ที่ประชุม ได้มีการแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย  และเห็นร่วมกันในการที่จะศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อที่จะหาทางเสนอให้รัฐบาลพัฒนาระบบโครงข่ายที่มี ส่งให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ
 
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  ประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้ศึกษาภูมิสัญญาณการสื่อสารของประเทศ โดยมีเจตนาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพื้นที่ๆไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ หรือชุมชนที่ห่างไกลต่อย่านธุรกิจ  

ซึ่งเราพบว่าหน่วยงานเอกชนค่อนข้างไม่ให้ความสำคัญเพราะอาจจะเห็นว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าว ภาครัฐควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะคือโครงสร้างการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อเข้าถึงประชาชนทุกคน