ร้านค้าร่วมชิมช้อปใช้ได้เงินชัวร์ เช็กรายงานเงินเข้าผ่านแอปฯ ถุงเงินเองได้

ร้านค้าร่วมชิมช้อปใช้ได้เงินชัวร์ เช็กรายงานเงินเข้าผ่านแอปฯ ถุงเงินเองได้

ร้านค้าร่วมชิมช้อปใช้ได้เงินชัวร์ เช็กรายงานเงินเข้าผ่านแอปฯ ถุงเงินเองได้

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ที่ต้องการตรวจสอบรายการแสดงการขายในแต่ละวันว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นั้น โดยผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดได้จากแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร้านค้าจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้แน่นอน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยถึงความคืบหน้าของร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ว่าขณะนี้มีจำนวน 76,961 ร้านค้า ซึ่งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ยังตั้งจุดรับสมัครต่อเนื่้องไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค.62 ในวันและเวลาราชการซึ่งคาดว่าหลังจากปิดรับสมัครจะมีร้านค้าเข้าร่วมมาตรการไม่น้อยกว่า 80,000 ร้านค้า โดยการใช้สิทธิชิมช้อปใช้ในวงเงิน 1,000 บาท (G-Wallet 1) และการเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 ได้เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.62 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยร้านค้าใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินในการรับชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ใช้สิทธิ์

โดยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าสินค้า และบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ โดยมีรอบการจ่ายเงิน ดังนี้

  1. กระเป๋าสิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บาท (G-Wallet 1) จะตัดยอดในเวลาเที่ยงคืน โดยธนาคารกรุงไทยจะตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผล และกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันทำการถัดไปแต่ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  • กรณีที่เป็นวันหยุดทำการ (เสาร์-อาทิตย์) จะดำเนินการโอนเงินให้ร้านค้าในวันทำการแรกถัดไป เช่น ร้านค้าที่รับเงินจาก App เป๋าตัง ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 (ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินร้านค้าตามมาตรการ) จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย. 62 ซึ่งรวมกับยอดรายการขายของวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 ด้วย
  1. กระเป๋า G-Wallet 2 จะตัดยอดในเวลา 23.30 น. โดยธนาคารกรุงไทยจะทำการประมวลผลและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนแต่ไม่เกินเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป โดยไม่เว้นวันหยุดทำการ (เสาร์-อาทิตย์)

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย ยังได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของร้านค้าทุกร้านที่เข้าร่วมมาตรการด้วยหากพบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือส่อไปในลักษณะการทำผิดเงื่อนไขของมาตรการ จะระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อย หากร้านค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าและการใช้งาน App ถุงเงินติดต่อสอบถามธนาคารกรุงไทยโทร 02 111 1144 ตลอด 24 ชม.ทุกวัน” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมในช่วงท้ายว่า สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 62 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยระบบเปิดรับลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคนเท่านั้น ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน และดาวน์โหลดใช้งาน App เป๋าตังสำเร็จแล้ว สามารถใช้สิทธิชิมช้อปใช้วงเงิน1,000 บาท (G-Wallet 1)ในจังหวัดที่เลือกตอนลงทะเบียนไว้ 1 จังหวัดเท่านั้นภายใน 14 วันหลังจากได้รับ SMS (หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ) หากเริ่มใช้สิทธิแล้วสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาท ต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.62

ส่วนกระเป๋า G-Wallet 2 ที่ต้องเติมเงินใช้จ่ายผ่าน App เป๋าตังเองนั้นสามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดโดยเป็นจังหวัดใดก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและยังมีสิทธิได้รับเงินคืน (Cash Back) 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีได้สิทธิในมาตรการแล้วเติมเงินใน G-Wallet 2 และไปท่องเที่ยวใช้จ่ายในจังหวัดที่ตนสนใจเพื่อให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

>> สมัครชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ไม่อยากพลาดสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

>> ชิมช้อปใช้ วิธีใช้สิทธิ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น การันตีจ่ายไวแถมใช้ง่าย

>> ชิมช้อปใช้ เช็กรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ รู้พิกัดเที่ยวก่อนใช้สิทธิ 1,000 บาท

>> รวมห้างดังร่วมชิมช้อปใช้ อ้าแขนรอรับเงิน 1,000 บาท เล็งจังหวัด-สาขาไหนไปเลย!