N Health ทุ่ม 18 ล้านบาท เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์เจาะกลุ่ม EEC

N Health ทุ่ม 18 ล้านบาท เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์เจาะกลุ่ม EEC

N Health ทุ่ม 18 ล้านบาท เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์เจาะกลุ่ม EEC
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เปิดเผยว่า N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์ และธุรกิจโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 50 สาขา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์สาขาจังหวัดระยอง รองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาลต่างๆตามโครงการสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ภาครัฐมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลงทุนหลักของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และนิคมอุตสาหกรรม

health1

สำหรับ N Health สาขาระยองพร้อมให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงจะให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจด้านเวชะศาสตร์ชะลอวัยการตรวจสารพิษและโลหะหนักสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีชนิดต่างๆ บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานรวมถึงการตรวจพันธุกรรมที่ตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองเทรนด์ดูแลสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะแนวคิดการตรวจสุขภาพเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องการค้นหาโรค เน้นจังหวัดระยอง เพราะมีนิคมอุตสาหกรรมเยอะ จึงวางแผนหาลูกค้าเชื่อมโยง และออกบูทแนะนำศูนย์ตรวจ เพื่อสร้างการรับรู้ และนำพาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นเน้นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

health

โดยผลทดสอบวิเคราะห์บางตัว ใช้เวลาวิเคราะห์ผลเบื้องต้นเพียง 30 นาที N Health ได้เข้ามาตั้งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่จังหวัดระยอง จะช่วยสนับสนุนการด้านการสาธารณสุขรวมไปถึงการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรโดย N Health พร้อมจะให้บริการแก่ชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเต็มรูปแบบโดยมองว่า จังหวัดระยองมีการพัฒนาอย่างยิ่งในด้านต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัด “ปัจจุบันธุรกิจประเภทเฮลท์แคร์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากผู้คนให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นและประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ขณะที่นโยบายภาครัฐก็มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัล ฮับ) การสานต่อนโยบาย EEC จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนและยาวนาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook