ผลลงทะเบียนชิมช้อปใช้วันที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบ 3 แสน เหตุปัญหาซ้ำซาก!

ผลลงทะเบียนชิมช้อปใช้วันที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบ 3 แสน เหตุปัญหาซ้ำซาก!

ผลลงทะเบียนชิมช้อปใช้วันที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบ 3 แสน เหตุปัญหาซ้ำซาก!

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยภายหลังการเปิดลงทะเบียนทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ในช่วง 5 วันแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มตามโควตา 1 ล้านราย ในแต่ละวันแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ 2 (24 ก.ย.62) ของการเปิดลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนเต็มโควตา 1 ล้านคน พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 775,232 ราย ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะทยอยได้รับ SMS ยืนยันภายในวันนี้ สามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย - 11 ต.ค.62 เมื่อเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้จนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 พ.ย.62

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการลงทะเบียนในวันที่ 24 ก.ย.62 ส่วนใหญ่มาจากปัญหาดังนี้

  1. การยืนยันตัวจน หรือการกรอก OTP เกินกว่าระยะที่กำหนด 3 นาที จำนวน 87,000 ราย
  2. ข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 67,000 ราย
    • การใส่คำนำหน้าชื่อ ไม่ว่าจะเป็น นาย นาง หรือนางสาวลงในช่องที่จะต้องกรอกชื่อ ซึ่งในความจริงแล้วไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ
    • ความสับสนระหว่างหมายเลขศูนย์กับตัวอักษร O (โอ)
  3. เลือกจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ตรงกับจังหวัดทะเบียนบ้าน จำนวน 70,000 ราย

อย่างไรก็ตาม นายลวรณ เน้นย้ำให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” กรอกข้อมูลในระหว่างลงทะเบียนด้วยความรอบคอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยัน

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้จนกว่าจะมีผู้รับสิทธิ์ครบ 10 ล้านคน

>> สมัครชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ไม่อยากพลาดสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

>> ชิมช้อปใช้ วิธีใช้สิทธิ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น การันตีจ่ายไวแถมใช้ง่าย

>> ชิมช้อปใช้ เช็กรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ รู้พิกัดเที่ยวก่อนใช้สิทธิ 1,000 บาท