เตรียมเฮ! รัฐจ่อเพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" 30 บาทรักษาทุกโรค ครอบคลุมโรคร้ายแรง

เตรียมเฮ! รัฐจ่อเพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" 30 บาทรักษาทุกโรค ครอบคลุมโรคร้ายแรง

เตรียมเฮ! รัฐจ่อเพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" 30 บาทรักษาทุกโรค ครอบคลุมโรคร้ายแรง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ว่าในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ไทยกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนผ่านการปฏิรูปโครงสร้างชุมชน จากความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อช่วยเกษตรกร ชุมชน ตลาดประชารัฐ การท่องเที่ยว

โดยนำธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐมาช่วยเหลือทั้งความรู้และการเติมทุน เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ศึกษาแนวทางขยายสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ครอบคลุมบางโรคเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บัตรยังเข้าไม่ถึง เช่น โรคไต มะเร็ง