ธ.ก.ส. แจกเงินชดเชยไร่ละ 500 บาท ให้ชาวนาที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

ธ.ก.ส. แจกเงินชดเชยไร่ละ 500 บาท ให้ชาวนาที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

ธ.ก.ส. แจกเงินชดเชยไร่ละ 500 บาท ให้ชาวนาที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยชาวนาตามมติ ครม. แล้ว 1,773,549 ครัวเรือน วงเงินรวม 10,967.58 ล้านบาท พร้อมจ่ายต่อเนื่องจนครบ 4.31 ล้านครัวเรือน

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรการนาข้าวผ่านธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา เห็นชอบโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 โดยให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนราว 4.31 ล้านครัวเรือน วงเงิน 24,810 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (รายละไม่เกิน 10,000 บาท)

โดยจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรทันที ตามรายชื่อเกษตรกรที่เข้าข่ายว่าจะได้รับเงินชดเชยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับรายชื่อเกษตรกรแล้วกว่า 2 ล้านราย และทยอยโอนเงินช่วยค่าปลูกข้าวเข้าบัญชีแล้วคาดว่าภายใน 3 วันจะแล้วเสร็จ

สำหรับผลการดำเนินการจ่าย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรแล้ว 1,773,549 ครัวเรือน จำนวน 10,967.58 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ทางธนาคารได้ทยอยโอนเงินให้กับชาวนาแล้ว ซึ่งชาวนาที่มีบัตร ATM ก็เลือกที่จะทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยไม่ต้องรอนำสมุดบัญชีไปทำรายการเบิกถอนกับเจ้าหน้าที่ภายในธนาคาร ส่วนชาวนาที่ไม่มีบัตร ATM ต่างก็นำสมุดไปทำรายการเบิกถอนเพื่อนำเงินสดออกไปใช้จ่ายค่าต้นทุนการผลิต

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook