ข้าราชการเฮ! กรมรางเตรียมเสนอให้ข้าราชการ “เบิก” ค่าเดินทางรถไฟฟ้าได้

ข้าราชการเฮ! กรมรางเตรียมเสนอให้ข้าราชการ “เบิก” ค่าเดินทางรถไฟฟ้าได้

ข้าราชการเฮ! กรมรางเตรียมเสนอให้ข้าราชการ “เบิก” ค่าเดินทางรถไฟฟ้าได้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ Thebangkokinsight รายงานว่า นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ตามนโยบายลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

574844นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)

ล่าสุดกรมการขนส่งทางราง และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าทั้งหมดมีข้อสรุปร่วมกันแล้วว่า จะมีการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากกรมฯ ต้องเสนอผลการประชุมให้นายศักดิ์สยาม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อน

สำหรับแนวทางการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน จะมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการระยะสั้น จะมีการจำหน่ายตั๋วเดือนซึ่งคิดอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าปกติ และการลดค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น

796335

มาตรการระยะยาว ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนั้นจะเสนอให้ข้าราชการที่เดินทางไปปฏิบัติงานราชการ สามารถนำตั๋วรถไฟฟ้ามาเบิกค่าเดินทางได้ทันที จากเดิมที่จะสามารถเบิกค่าเดินทางได้เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถใช้รถของทางราชการเท่านั้น