แย่แน่! ปีหน้าค่าไฟจ่อเพิ่มอีก 18 สต./หน่วย

แย่แน่! ปีหน้าค่าไฟจ่อเพิ่มอีก 18 สต./หน่วย

แย่แน่! ปีหน้าค่าไฟจ่อเพิ่มอีก 18 สต./หน่วย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

แนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที รอบต่อไปในเดือน ม.ค. - เม.ย. 2556 อาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 10-18 สต./หน่วย

ซึ่งปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องแบกภาระการอุดหนุนค่าเอฟทีไฟฟ้าไว้จนถึงขณะนี้กว่า 9,000 ล้านบาท

สำหรับแผนงานปี 2556 ได้เตรียมทบทวนโครงสร้างราคาไฟฟ้าฐาน โดยพิจารณาปรับราคาใหม่ค่าไฟฟ้า ซึ่งอาจจะถูกลงก็ได้ เมื่อพบข้อมูลที่แท้จริงจากต้นทุน 3 ส่วน คือต้นทุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของกฟผ.

ต้นทุนการใช้สายส่งและการหมดอายุทางบัญชี และต้นทุนค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติของ

บริษัท ปตท. โดยจะดูความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับต้นทุนการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้นทุนส่วนนี้หากมีผู้ใช้ไฟมากขึ้นค่าบริการจะต้องถูกลง

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ผลการประชุม กกพ.เดือนธ.ค. นี้ อาจมีการอนุมัติให้ขึ้นค่าไฟฟ้าเอฟทีรอบหน้า ช่วงม.ค.-เม.ย. ปี 2556 อีกประมาณ 10-18 สตางค์/หน่วย.