ชิมช้อปใช้ ปลดล็อกเงื่อนไขร้านธงฟ้าที่อยากร่วมโครงการ แค่โหลดแอปฯ ไม่ต้องสมัครใหม่

ชิมช้อปใช้ ปลดล็อกเงื่อนไขร้านธงฟ้าที่อยากร่วมโครงการ แค่โหลดแอปฯ ไม่ต้องสมัครใหม่

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยแก้ไขระบบการรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC ที่มีอยู่ 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งไม่รวมร้านค้าที่มีสาขามากกว่า 1 สาขา และร้านที่ไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่ตามเงื่อนไขเดิม โดยจะต้องเป็นร้านที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเลขที่ Tax ID เลขที่ประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน App ถุงเงิน โดยกรุงไทยจะนำข้อมูลเข้าระบบให้อัตโนมัติ 

ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะประสานขอความร่วมมือจากร้านค้า และอัพเดตข้อมูลร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ให้สามารถดาวน์โหลด App ถุงเงินได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว และในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี App ถุงเงินอยู่แล้วธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS เพื่ออัพเดท App ถุงเงินเวอร์ชั่นใหม่

หากสนใจเข้าร่วมมาตรการก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่  ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบกับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วเป็นการเพิ่มจำนวนร้านค้าให้หลากหลาย และเพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าบริการของประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการฯ ดังกล่าว

>> ชิมช้อปใช้ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ผูกต่างแบงก์ก็ทำได้ สมัครไม่กี่ทีรอรับเงิน 1,000 บาทเลย