กองสลาก ครองแชมป์รัฐวิสาหกิจส่งเงินเข้ารัฐ ยอดรวมทุกแห่ง 11 เดือนปีนี้เกินเป้า 10%

กองสลาก ครองแชมป์รัฐวิสาหกิจส่งเงินเข้ารัฐ ยอดรวมทุกแห่ง 11 เดือนปีนี้เกินเป้า 10%

กองสลาก ครองแชมป์รัฐวิสาหกิจส่งเงินเข้ารัฐ ยอดรวมทุกแห่ง 11 เดือนปีนี้เกินเป้า 10%
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2562 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 5,486 ล้านบาท

ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ จำนวน 167,163 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,656 ล้านบาทหรือสูงกว่า 10%

ทั้งนี้ นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวถึงสาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายนั้น เนื่องมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 มีการนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมรวมจำนวน 147,829 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมดที่จัดเก็บได้ ได้แก่

  1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 40,278 ล้านบาท
  2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
  3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924 ล้านบาท
  4. ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท
  5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903 ล้านบาท
  6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท
  7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,646 ล้านบาท
  8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,582 ล้านบาท
  9. การไฟฟ้านครหลวง 5,500 ล้านบาท
  10. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,760 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 147,829 ล้านบาท

151577

ขณะที่ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า สำหรับในอีก 1 เดือนข้างหน้าของปีงบประมาณ 2562 สคร.มั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 168,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจยังคงมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศ รวมทั้งลดความไม่แน่นอนจากการจัดเก็บภาษีของกรมจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่ง สคร. จะดำเนินการติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป