กรมสรรพสามิตรีดภาษีความหวานเพิ่ม 4,000 ล้านบาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้

กรมสรรพสามิตรีดภาษีความหวานเพิ่ม 4,000 ล้านบาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลพบว่า มาตรการการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม โดยเสนอปรับอัตราภาษีเป็นขั้นบันไดในทุก ๆ 2 ปี สูงสุดถึง 5 บาทต่อลิตรในปี 2566 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะมีการปรับขึ้นอีกครั้ง ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเกิดการปรับตัว ส่งผลให้มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการจัดจัดเก็บภาษีปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่บริโภคน้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 2 ถึง 3 เท่า ต่อการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิเช่น  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!