เวิร์ค! ร้านค้าแห่สมัครร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” หลังรัฐปรับกลยุทธ์รับสมัครใหม่

เวิร์ค! ร้านค้าแห่สมัครร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” หลังรัฐปรับกลยุทธ์รับสมัครใหม่

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงวิธีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ชิม-ช้อป-ใช้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าว่า กรมบัญชีกลางเดินหน้ารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์ประสานเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ โดยตรง พร้อมทั้งจัดทีมหมอคลังทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ลงพื้นที่ไปหาพร้อมกับรับสมัคร ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมทั้งจัดจุดรวมพลผู้ประกอบการ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ให้มาสมัคร ณ สถานที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ควบคู่กับการตั้งจุดรับสมัคร ณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด

“โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 62 กรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย ได้มาตั้งจุดบริการรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าในงานเสวนา "คุณไม่กล้าปรับตัว หรือกลัวความเปลี่ยนแปลง" วิธีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ชิม-ช้อป-ใช้ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และสถานีวิทยุ Travel Radio FM 104.5 MHz

โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารเข้าร่วมเสวนาและสมัครเข้าร่วมมาตรการจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ร่วมเสวนาชี้แจงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และไขข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการช่วยขยายผลและประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้ากลุ่มอื่นและประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย. 62 ให้รับรู้ เข้าใจ และสมัครเข้าร่วมมาตรการต่อไป เพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

นอกจากนี้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มีความต้องการที่จะให้มีจำนวนร้านค้าเพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าและใช้บริการของประชาชนตามมาตรการฯ จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครร้านค้าในวันที่ 20 ก.ย. 62

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย. 62 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด (รับสิทธิจำนวน 10 ล้านคนเท่านั้น)

คุณสมบัติเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในวันละทะเบียน เลือกจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ

จากนั้นดาวน์โหลดแอปฯ "เป๋าตัง" เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ แล้วเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่เลือกภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMS ยืนยัน หากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลารัฐบาลจะตัดสิทธิทันที หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่หมด 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ 30 พ.ย. 62 จะถูกตัดวงเงินเป็น 0 บาท และเงื่อนไขที่ไม่ควรลืมคือต้องไปใช้สิทธิ ณ ร้านค้าที่มีแผ่นประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเท่านั้น