เอ็มเค ขยายกิจการทุ่มใหญ่ 2,060 ล้านบาท ซื้อ “แหลมเจริญซีฟู๊ด”

เอ็มเค ขยายกิจการทุ่มใหญ่ 2,060 ล้านบาท ซื้อ “แหลมเจริญซีฟู๊ด”

เอ็มเค ขยายกิจการทุ่มใหญ่ 2,060 ล้านบาท ซื้อ “แหลมเจริญซีฟู๊ด”
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมบอร์ดบริษัทฯ มีมติให้บริษัท คาตาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู๊ด จำกัด ภายหลังการลงทุนในกิจการ บริษัท คาตาพัลท์ จำกัด จะถือหุ้นในสัดส่วน 65% ในกิจการ

สำหรับวงเงินลงทุนในครั้งนี้อยู่ที่ 2,060 ล้านบาท โดยคาดว่าการเข้าลงทุนซื้อกิจการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

อย่างไรก็ตาม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คาตาพัลท์ จำกัด จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 2,070 ล้านบาท เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) ยังถือหุ้น 99.99% ไม่เปลี่ยนแปลง

0001(2)

0002(5)