California WOW โดนหนัก สคบ. ฟ้องอีก 20 ล้าน

California WOW โดนหนัก สคบ. ฟ้องอีก 20 ล้าน
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

จากที่ธนาคารกรุงเทพ ได้ยื่นฟ้องบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือฟิตเนส "แคลิฟอร์เนีย ว้าว"

ต่อศาลล้มละลายกลางในกรณีที่บริษัทไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา จำนวนเงิน 71.90 ล้านบาท และดอกเบี้ยอีก 3.97 ล้านบาท รวมมูลค่า 75.87 ล้านบาท

ต่อมาทางแคลิฟอร์เนีย ว้าว ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อีกทั้งบริษัทยังปิดสาขาฟิตเนสที่มีเกือบทั้งหมด

ส่งผลให้สมาชิกที่จ่ายเงินค่าบริการได้รับความเดือดร้อนจากการปิดฟิตเนสของบริษัทจึงเข้าร้องเรียนความเดือดร้อนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคอีกหลายแห่งนั้น

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของ สคบ.ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มติที่ประชุมของสำนักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปิดสาขาของฟิตเนสจำนวน 600 ราย โดยแยกเป็นผู้ร้องเรียนทั่วไปจำนวน 300 ราย และผู้ร้องเรียนขอรับการชดเชย 300 ราย

รวมเงินจะขอให้บริษัทชดเชยทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ สคบ. จะร่วมเดินหน้าฟ้องร้องคดีด้วย ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมข้อมูลของสำนักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการประสานงานกับอัยการที่รับเรื่อง

"คดีทางเพ่งเราจะจะร่วมดำเนินคดีไปกับผู้บริโภคส่วนคดีทางอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนนั้น ได้ส่งเรื่องให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามนโยบายของ สคบ. ที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว

จากนี้ต้องติดตามผลเรื่องการยื่นขอฟื้นฟูกิจการและการชดเชยความเสียหายให้ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด" นายจิรชัยกล่าว

 

แคลิฟอร์เนีย ว้าว รอดแล้ว! เมเจอร์ใจอ่อนยอมเปิดน้ำ-ไฟ

ครูฟิตเนสร้อง! แคลิฟอร์เนีย ว้าว ไม่จ่ายค่าจ้าง

แคลิฟอร์เนีย ว้าว เก็บเงินเพิ่ม ทั้งที่ไม่เหลือสาขาให้เล่น

โอ้โห..นี่บ้านอดีตเจ้าของ California Fitness หรือนี่!!!