กทพ.คาดปี61เปิดด่วนดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก

กทพ.คาดปี61เปิดด่วนดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก
นายสินธพ สิริสิงห รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ สายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ทั้งนี้ ประมาณเดือน มี.ค. 2556 จะมีการสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและมาตรการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ เส้นทางที่ การทางพิเศษฯ ได้ศึกษาคัดเลือกแนวทาง จะมีจุดเริ่มต้นจากแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อกับ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางแยกต่างระดับดาวคะนอง มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพระรามที่ 2 และสิ้นสุดไปที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีความยาวประมาณ 8.8 กิโลเมตร เพราะลดปัญหาการจราจรบนระดับดินได้ดีมากกว่าแนวเส้นทางอื่น เขตทางกว้างมีเพียงพอ และผลกระทบด้านการโยกย้าย และการเวนคืนมีน้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ ต้นปี 2561 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ตะวันตก