กทพ.เร่งโปรโมททางด่วนดาวคะนอง-วงแหวนฯ

กทพ.เร่งโปรโมททางด่วนดาวคะนอง-วงแหวนฯ
นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการทางหลวงพิเศษสาย ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ทางการทางพิเศษฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อหลายรูปแบบ สื่อมวลชน สื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีทัศน์ และการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการตอบโต้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยการส่งไปรษณียบัตรทางอีเมล์ โทรศัพท์ และโทรสารด้วยอย่างไรก็ตาม นายชาญวิทย์ อาจสมิติ วิศวกรขนส่งและจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลการศึกษาโครงการทางพิเศษ สายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2556   

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!