เคาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน อัดแหลก! แจกเงินเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน

เคาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน อัดแหลก! แจกเงินเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน

เคาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน อัดแหลก! แจกเงินเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานถึงผลการประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ

 • ด้านการดูแลภัยแล้ง
 • การดูแลผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
 • การช่วยเหลือค่าครองชีพ

โดยใช้วงเงินรวมทั้งหมด 316,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งงบประมาณปี 62 และวงเงินสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ ขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้มีผลทันทีในเดือนสิงหาคม ส่วนมาตรการ 3 ด้านมีรายละเอียดดังนี้

 1. มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับการเติมเงินพิเศษเพิ่มคนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนเป็นเงินรวม 1,000 บาท
  • กลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเดือนละ 500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน
  • กลุ่มสุดท้าย คือ เงินเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้ที่ที่ถือบัตรฯ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ได้เดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ทั้งหมดในมาตรการนี้ใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

 1. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
  • แจกเงินให้ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาจำนวน 1,000 บาท โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นจำนวน 10 ล้านคน
  • ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น และยังให้ผู้ที่ได้สิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังจากเสนอให้ครม.เห็นชอบแล้ว
  • การยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย แต่ต้องหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไปว่าจะยกเว้นให้นานเท่าไร
 2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
  • ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 1 ปี
  • ให้สินเชื่อฉุกเฉินจาก ธ.ก.ส. คนละไม่เกิน 50,000 บาท ปีแรกฟรีดอกเบี้ย รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท
  • ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูความเสียจากผลกระทบภัยแล้งรายละไม่เกิน 5 แสนบาท วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท
  • ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ ของธ.ก.ส. และช่วยเหลือต้นทุนการผลิตกับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 3 ล้านคน

นายอุตตม กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ สำหรับผู้ที่ซื้อเครื่องจักรสามารถนำเงินค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายเล็กและกลาง ทั้งการช่วยเหลือผ่านกองทุนของรัฐบาล จากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือบสย. ช่วยค้ำประกัน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน วงเงินรวม 52,000 ล้านบาท และสุดท้ายคือ การช่วยพักชำระหนี้เงินต้นให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "รับเงินเพิ่ม" เท่าไหร่บ้าง? จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

>> แจกเงิน 1,000 บาท เที่ยวเก๋ไก๋ อยากได้ต้องส่อง “เงื่อนไข” ใครเข้าข่ายยิ้มรอเลย!