แบงก์ชาติ ผ่อนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้กู้ร่วม

แบงก์ชาติ ผ่อนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้กู้ร่วม

แบงก์ชาติ ผ่อนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้กู้ร่วม
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊กธนาคารแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับแบงก์ชาติผ่อนปรนเกณฑ์ LTV กรณีผู้กู้ร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ให้สามารถได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสม ภายหลังมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ แบงก์ชาติได้ประเมินผลของมาตรการ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคแล้ว ได้พิจารณาผ่อนปรนการนับจำนวนสัญญากู้ของผู้กู้ร่วมภายใต้มาตรการ LTV 

โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงจะพิจารณาจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสำคัญ ดังนั้น หากผู้กู้ร่วมยังไม่มีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ให้ผ่อนปรนเสมือนว่ายังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น และเมื่อต้องการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง ก็สามารถทำได้ โดยจะนับเป็นสัญญาแรก

botinfo

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ แบงก์ชาติ ผ่อนเกณฑ์ LTV สำหรับผู้กู้ร่วม