รวมแบงก์ใหญ่ที่ประกาศลดดอกเบี้ย ขานรับนโยบายของแบงก์ชาติ

รวมแบงก์ใหญ่ที่ประกาศลดดอกเบี้ย ขานรับนโยบายของแบงก์ชาติ

รวมแบงก์ใหญ่ที่ประกาศลดดอกเบี้ย ขานรับนโยบายของแบงก์ชาติ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานกรณีที่แบงก์ใหญ่ที่ขานรับนโยบายแบงก์ชาติว่า สถาบันการเงินหลายแห่งเดินหน้าลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อลดภาระผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

kbang

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากรายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (เอ็มโออาร์) ลดในอัตรา 0.25% ต่อปีจากปัจจุบันเอ็มอาร์อาร์และเอ็มโออาร์อยู่ที่ 7.12% ทำให้ลดลงเหลือ 6.87% ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี และประชาชนรายย่อย เช่น ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

krungthai

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทยได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มอาร์อาร์และเอ็มโออาร์ลงอีก 0.25% ต่อปีเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญกับภาวะความผันผวนของค่าเงินและสงครามการค้า พร้อมทั้งตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย และยังแบ่งเบาภาระให้เอสเอ็มอี รวมทั้งลูกค้ารายย่อยให้ประคองตัวและฟื้นตัวจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์และเอ็มโออาร์ของธนาคารเหลือ 6.87% ต่อปี

bangkok

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มโออาร์ และเอ็มอาร์อาร์ ลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอี ในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

scb

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ลดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลง 0.25% มาอยู่ที่ 7.12% และลดดอกเบี้ยเอ็มโออาร์ลง 0.125% มาอยู่ที่ 6.745% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับที่ต่ำที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย สนับสนุนการปรับตัวต่อความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า จึงขานรับทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ กนง. มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2562

govbank

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ ธอส. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านทุกอัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้กู้บ้านของธนาคารที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย หรือ มีรายได้ปานกลาง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้